Artikels

Narratief werken
Narratief werken helpt kinderen om gebeurtenissen beter te ordenen en verwerken. Leer snel zelf animaties maken. Uitleg en werkblad.

Positieve intentiepositieve intentie henk
Een positieve intentie schuilt achter ieder gedrag. Waar komen positieve intenties vandaan? Hoe kun je positieve intenties gebruiken binnen therapie?

Werkblad van de Week:

Het 5G schema – Werkblad Nr: 1
Het 5g schema is een aanvulling op het 4G schema van cognitieve therapie. Hoe kun je het 5g schema gebruiken binnen therapie? Uitleg en werkblad.

5g schema voorbeeld

Uiten van gevoelens – Werkblad Nr: 2
Uiten van gevoelens is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Leer hoe kinderen kunt helpen met het uiten van gevoelens. Uitleg en werkblad.

Uiten van gevoelens voorbeeld

Vaardigheden werkblad – Werkblad Nr: 3
Een vaardigheden werkblad is een prettige methode om nieuw gedrag aan te leren. Maar waar moet je op tellen bij het vormgeven van een vaardigheden werkblad?

vaardigheden werkblad

Gespreksvoering met kinderen – Werkblad Nr: 4
Gespreksvoering met kinderen is een belangrijke basisvaardigheid. Leer hoe je gemakkelijker gesprekken voert met kinderen. Uitleg en werkblad.

Gedachten onderzoeken – Werkblad Nr: 5
Gedachten onderzoeken vormt een onderdeel van vrijwel alle vormen van cognitieve therapie. Voor cliënten kan gedachten onderzoeken onwennig zijn.

Gedragspatronen doorbreken – Werkblad Nr: 6
Gedragspatronen doorbreken blijkt soms lastig. Hoe zet je de stap van denken naar gedragspatronen doorbreken? Uitleg en werkblad.

Negatieve gedachten omzetten – Werkblad Nr: 7
Negatieve gedachten omzetten vindt ruwweg op twee manieren plaats. Door de inhoud van gedachten te veranderen en door hun structuur te veranderen. Uitleg en werkblad.

Je klein voelen – Werkblad Nr: 8
Je klein voelen in een te grote wereld. Kinderen die zich klein voelen trekken zich terug. Dit werkblad helpt hen om daar beter over te communiceren.

Je groot voelen – Werkblad Nr: 9
Je groot voelen vertegenwoordigd de eigen kracht van kinderen die ze kunnen gebruiken om problemen te verminderen. Uitleg en werkblad.

Probleemverhalen – Werkblad Nr: 10
Praten over probleemverhalen kan opluchting bieden, maar probleemverhalen kunnen ook de problematiek in stand houden. Uitleg en werkblad.

Gevoelens kinderen – Werkblad Nr: 11
Het werkblad gevoelens kinderen helpt kinderen om gevoelens beter te herkennen en hanteren. Uitleg en werkblad.

Helpende gedachten – Werkblad Nr: 12
Helpende gedachten doen voorspellingen over de toekomst op basis van wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Uitleg en werkblad.

Oplossingsgerichte benadering – Werkblad Nr: 13
Oplossingsgerichte benadering van problemen leren we gedurende onze jeugd- en tienerjaren. Wat doe je als die ontwikkeling stagneert? Uitleg en werkblad.

Irrationeel denken – Werkblad Nr: 14
Irrationeel denken is onderdeel van de meeste mentale problemen en roept heftige emoties op. Cliënten kunnen irrationeel denken leren herkennen. Uitleg en werkblad.

Identiteit kinderen – Werkblad Nr: 15
Identiteit kinderen. In hoeverre herkennen kinderen zichzelf in een tekening van een kind met een andere huidskleur of geslacht? Uitleg en werkbladen.

Sociale netwerk – Werkblad Nr: 16
Het sociale netwerk van cliënten is van belang voor het vinden van steunfiguren. Onderzoek de kwaliteit van het sociale netwerk. Uitleg en werkblad.

Gedachtepatronen doorbreken – Werkblad Nr: 17
Gedachtepatronen doorbreken helpt cliënten om de mate waarin problemen zich aan hen opdringen te verminderen. Gedachtepatronen doorbreken, uitleg en werkblad.

Probleem geruststellen – Werkblad Nr: 18
Het probleem geruststellen helpt kinderen om probleemgedachten te verminderen met geruststellende gedachten. Uitleg en werkblad.

Tijdlijn therapie – Werkblad Nr: 19
Gebruik een tijdlijn om problematiek en gedachtepatronen in kaart te brengen. Uitleg en werkblad.

Eigenwaarde – Werkblad Nr: 20
Eigenwaarde vergroten helpt om psychische problemen te verminderen en bevordert positieve emoties. Uitleg en werkblad.

Therapeutisch gesprek – Werkblad Nr: 21
Therapeutisch gesprek over mentale problemen voeren? In dit artikel vind je een werkblad en suggesties voor het beter voeren van een therapeutisch gesprek.

Waardering uitspreken – Werkblad Nr: 22
Waardering uitspreken is onmisbaar voor goede contacten in gezinnen. Dit werkblad maakt waardering uitspreken op een eenvoudige visuele wijze bespreekbaar.

Therapeutische verhalen – Werkblad Nr: 23
Therapeutische verhalen zelf maken en animeren. In dit artikel een geanimeerd therapeutisch verhaal met uitleg.

Begrenzende relatie – Werkblad Nr: 24 en 25
Cliënten leren een begrenzende relatie aangaan met het probleem door gedachten in twijfel te trekken. Uitleg en werkblad.

Verantwoordelijkheid leren – Werkblad Nr: 26
Verantwoordelijkheid leren helpt kinderen en jongeren om zich vrij te voelen en zichzelf te zijn. Uitleg en werkblad.

Probleemrelatie – Werkblad Nr: 27
Bij een probleemrelatie denk je aan problemen tussen twee mensen. Maar mensen ervaren ook problemen in relatie tot hun eigen gedachten. Uitleg en werkblad.

Denkfouten zoeken – Werkblad Nr: 28
Hoe leren kinderen spelenderwijs denkfouten zoeken en herstellen? Daarover in dit artikel met uitleg en een werkblad.

Problematische gedachten – Werkblad Nr: 29
Problematische gedachten kunnen zich zo sterk aan cliënten opdringen, dat ze de realiteit van het moment uit het oog verliezen. Uitleg en werkblad.

Behoefte kinderen – Werkblad Nr: 30
Het werkblad: behoefte kinderen helpt om meer inzicht te verkrijgen in behoeften die achter problematisch gedrag schuil gaan. Uitleg en werkblad.

Oplossingsgericht denken – Werkblad Nr: 31
Oplossingsgericht denken is meer dan naar doelen kijken. Het moet hoop op verandering bieden. Oplossingsgericht denken: Uitleg en werkblad.

Probleemkinderen – Werkblad Nr: 32
Problematische gedachten kunnen zich zo sterk aan cliënten opdringen, dat ze de realiteit van het moment uit het oog verliezen. Uitleg en werkblad.

Negatief denken – Werkblad Nr: 33
Negatief denken over jezelf, vormt een onderdeel van veel mentale problemen. Mensen kiezen niet bewust voor negatief denken. Uitleg en werkblad.

Negatief zelfbeeld kind – Werkblad Nr: 34
Het werkblad negatief zelfbeeld kind helpt kinderen om beter grenzen te stellen aan negatieve gedachten over zichzelf.

Ouder kind relatie – Werkblad Nr: 35
Iedere ouder kind relatie is van immense waarde en heeft daarnaast vaak sterke invloed op problemen die kinderen mogelijk ervaren. Uitleg en werkblad.

Plagen of pesten – Werkblad Nr: 36
Plagen of pesten? Om te bepalen of er sprake is van plagen of pesten bij kinderen, kijken we vaak naar het gedrag van de pester/plager. Maar het is beter om te kijken naar het effect op het slachtoffer.

Mentaal sterk staan – Werkblad Nr: 37
Mentaal sterk staan ten opzichte van problemen vormt een belangrijk onderdeel van cognitieve animatietherapie. Uitleg en werkblad.

Positieve emoties – Werkblad Nr: 38
Positieve emoties helpen kinderen sneller herstellen van negatieve ervaringen en bieden meer perspectief bij problemen. Uitleg en werkblad.

Positief zijn – Werkblad Nr: 39
Positief zijn draagt bij aan een plezierig bestaan. Mensen die positief zijn, herstellen sneller na een negatieve ervaring en zien meer mogelijkheden.

Emoties reguleren – Werkblad Nr: 40
Emoties reguleren helpt mensen om problematische gedachten te relativeren. Met humor emoties reguleren draagt bij aan positief denken. Uitleg en werkblad.

Humor ontwikkelen – Werkblad Nr: 41
Humor ontwikkelen is een bijzonder nuttige vaardigheid voor kinderen die lastig worden gevallen door problematische gedachten. Uitleg en werkblad.

Vicieuze cirkel – Werkblad Nr: 42
Een vicieuze cirkel is een telkens terugkerend patroon van negatieve gedachten, gedragingen, emoties en gebeurtenissen. Uitleg en werkblad.

Oplossingsgerichte gespreksvoering – Werkblad Nr: 43
Oplossingsgerichte gespreksvoering helpt om meer aandacht te schenken aan eigen oplossingen. Uitleg en werkblad.

Verhaal en rouwverwerking – Werkblad Nr: 44

Een narratief perspectief op rouwverhalen en verwerking. Uitleg en werkblad.