Probleem geruststellen

Het probleem geruststellen is een interventie die kinderen helpt om situaties waarin probleemgedachten zich aan hen opdringen beter te identificeren. Kinderen leren het probleem geruststellen door relativerende of verzachtende gedachten in kaart te brengen. Ook gedrag dat probleemgedachten vermindert wordt geïnventariseerd met dit werkblad.

Probleem geruststellen: De interventie

Voor je deze interventie toegepast, moeten kinderen een concreet beeld hebben gemaakt van het probleem. (Zie animisme en gespreksvoering met kinderen). Vervolgens breng je in de eerste tekstballon situaties in kaart die ‘het probleem’ moeilijk vindt. Bijvoorbeeld:

probleem-geruststellen

“Sam vertelt dat het probleem het moeilijk vindt als hij een antwoord moet geven op een vraag van zijn juf in het bijzijn van andere kinderen. Ook tijdens gymles vindt het probleem het moeilijk. Het zegt dan tegen Sam dat de andere kinderen hem vast stom vinden als hij een fout maakt.”

Door na te gaan wat het probleem moeilijk vindt, kan Sam activerende stimuli en probleemgedachten benoemen. De gedachten worden aan het probleem toegeschreven zodat Sam er direct een begrenzende relatie mee kan aangaan. In de tweede tekstballon op het werkblad noteert Sam hoe hij het probleem kan geruststellen (zie werkblad). Bijvoorbeeld:

“Ik snap dat je bang bent probleem, maar de andere kinderen mogen mijn stem best horen. Dat is niet erg. We zitten op school om te leren, dus ik mag best een fout maken. Iedereen maakt fouten. Bij gym mogen ze best naar me kijken. Ik ben niet de slechtste van de klas. Het is niet zo erg als kinderen een keer om me lachen. Iedereen lacht wel eens. Ze vinden me toch nog leuk.”

De gedachten die Sam hier verzamelt helpen om negatieve emoties te verminderen. Daarnaast helpt het werkblad om ‘oplossingen’ bloot te leggen waarvan kinderen onterecht verwachten dat ze helpen zoals vermijdingsgedrag of veiligheidsgedrag.

Tot slot noteert Sam in de derde tekstballon wat anderen kunnen doen of zeggen om het probleem gerust te stellen. Sam vertelt dat het best zou helpen als de juf vertelt dat het niet erg is om een fout te maken voor ze hem een vraag stelt. En met gymles wil Sam graag eerst samen oefenen voor hij iets alleen moet doen. Binnen de ICARUS training vormt het probleem geruststellen onderdeel van de vierde stap: Relatie verbeteren.

werkblad probleem geruststellen
Klik op de afbeelding voor een A4 formaat. (Copyright, PIVOO Instituut, Paul Camp, geen toestemming commercieel gebruik)

Wil je wekelijks werkbladen ontvangen? Wordt nu lid van onze groep Cognitieve Animatietherapie in Linkedin!

email

Plaats een reactie