ICARUS training

icarus training

De ICARUS training is een kortdurende behandeling die zich richt op het beïnvloeden van algemene eigenschappen van cognities die de problematiek in stand houden. Door een animistisch perspectief in te nemen, leren cliënten om een begrenzende relatie met het probleem aan te gaan en wordt het besef van intrinsieke waardigheid versterkt. De zes stappen van de behandeling worden samengevat in het acroniem ICARUS.

Identificatie verminderen;
Concretiseren;
Attributie;
Relatie verbeteren;
Uitproberen;
Strategieën verkennen.

De ICARUS training is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. De training kan worden toegepast door therapeuten en coaches.

Identificatie verminderen
groenbar
Cliënten raken geïdentificeerd met een probleem als probleemgedachten zich succesvol opdringen en geloofwaardig zijn. Het wordt daardoor moeilijker om nog onderscheid te maken tussen persoon en probleem. Door identificatieverminderende gesprekken leren cliënten een animistisch perspectief in te nemen ten aanzien van het probleem.

Concretiseren
groenbar
Hoewel de gevolgen van problemen vaak zichtbaar zijn, blijven de problematische gedachten onzichtbaar voor de cliënt. Daardoor is het moeilijker om een begrenzende relatie aan te gaan. In deze stap maken cliënten een concreet beeld van het probleem en worden eigenschappen van het probleem in kaart gebracht. Kortom: We voegen beelden aan het probleem toe waardoor het beter herkenbaar en gemakkelijker hanteerbaar wordt.

Tekeningen/schilderingen, geschreven tekst, muziek, gesproken geluidsopnamen en computeranimaties waarin deze media worden samengevoegd vormen belangrijke middelen bij het concreet in beeld brengen van het probleem.

Attributie
groenbar
Attributie betekent ‘toeschrijven’. Tijdens deze stap gaan we na welke gedachten, probleemverhalen en gedragsneigingen bij het probleem horen en welke bij de cliënt. Gedachten en gedrag waar het probleem sterker van wordt delen we daar in. Gedachten die daar het exacte tegengestelde aan zijn, horen bij de cliënt. De cliënt hoeft niet de strijd aan te binden met iedere problematische gedachte die zich opdringt, maar kan ze eenvoudigweg toeschrijven aan het probleem. Dit attributieproces versterkt tevens het besef van intrinsieke waardigheid omdat voor iedere problematische gedachte een tegengestelde gedachte wordt gezocht waar de cliënt sterker van wordt.

Relatie verbeteren
groenbar
Er is altijd een cliënt, altijd een probleem en altijd een relatie tussen hen beiden die verbeterd kan worden. Bij het verbeteren van de relatie mag de cliënt frustraties naar het probleem uiten en grenzen aangeven. De cliënt gaat bewuster een begrenzende relatie aan met het probleem. Daar staat tegenover dat problemen goede bedoelingen hebben en vaak – zij het op dwingende wijze – de cliënt willen laten voorzien in verwaarloosde behoeften. Binnen de relatie leren cliënten oog krijgen voor grenzen en behoeften.

Uitproberen
groenbar
Vanuit de nieuwe verstandhouding met het probleem en de verzamelde gedachten waar de cliënt sterker van wordt, oefent de cliënt met nieuw gedrag. Computeranimaties bieden ondersteuning bij imaginatieoefeningen die tot de gedragsverandering moeten leiden.

Strategieën herkennen
groenbar
Gedrag dat recht doet aan de intrinsieke waardigheid van de cliënt en beter voorziet in behoeften vermindert de mate waarin problematische gedachten zich aan cliënten opdringen. Maar cognities verdwijnen niet en blijven – zij het in mindere mate – een rol spelen. Cliënten leren strategieën herkennen waarmee problemen zich opdringen, verminderen zelfstandig identificatie met het probleem en maken gebruik van geleerde alternatieve denk- en gedragspatronen die beter voorzien in behoeften.

Klik hier voor cursusinformatie over werken met de ICARUS training.