Auteursarchief: paulcamp

Verhaal en rouwverwerking

Cognitieve animatietherapie kan op verschillende manieren bijdragen aan rouwverwerking en zingeving na verlies. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat mensen hun cognities of verhalen niet kunnen uitgummen of vergeten. Cognities kunnen hooguit meer of minder actief worden. Bij een heftige … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Positieve angstbestrijding

Paul Camp is de grondlegger van cognitieve animatietherapie en medeoprichter van het PIVOO Instituut. Hij ontwikkelde een positieve methodiek om angst te verminderen bij kinderen en jeugdigen. (interviewer: Rick van der Meer) Vraag: Welke misverstanden zijn er over angst? Dat … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 2 Reacties

Mentaal sterk staan

Mentaal sterk staan ten opzichte van problemen vormt een belangrijk onderdeel van cognitieve animatietherapie. Cliënten die mentaal sterk staan, doorbreken negatieve denk- en gedragspatronen gemakkelijker. Vanaf het begin van de therapie, willen we daarom snel onderscheid maken tussen de persoon … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering helpt mensen om meer aandacht te schenken aan de oplossingen die ze zelf bedenken of al toepassen. Meestal leidt oplossingsgerichte gespreksvoering tot een vermindering van de problematiek. Maar dat is niet altijd het geval. Het volgende werkblad helpt … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vicieuze cirkel

Vicieuze cirkel. Een vicieuze cirkel is een telkens terugkerend patroon van negatieve gedachten, gedragingen, emoties en gebeurtenissen. Alle mentale problemen die mensen ervaren, kun je zien als een vicieuze cirkel. Als zaken niet terugkeren, spreek je immers niet van een … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Humor ontwikkelen

Humor ontwikkelen is een bijzonder nuttige vaardigheid voor kinderen die lastig worden gevallen door problematische gedachten. Kinderen die een gevoel voor humor ontwikkelen ten aanzien van het probleem, kunnen beter relativeren en overschatten problemen minder. In dit artikel uitleg en … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 2 Reacties

Emoties reguleren

Emoties reguleren helpt om bewuster om te gaan met problemen die zich aan mensen opdringen. Mensen die met humor hun emoties reguleren op het moment dat problematische gedachten zich aan hen opdringen, kunnen de geloofwaardigheid van die gedachten sterk verminderen. … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Positief zijn

Positief zijn draagt bij aan een plezierig bestaan. Mensen die positief zijn, herstellen sneller na een negatieve ervaring. Bovendien helpt positief zijn om mogelijkheden te zien en draagt het bij aan flexibele denk- en gedragspatronen. Toch is het niet altijd … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Positieve emoties

Positieve emoties vormen de basis van een plezierig bestaan. Als kinderen problemen ervaren, nemen hun positieve emoties sterk af. Dat is heel begrijpelijk. Toch wil je om drie belangrijke redenen ruimte creëren voor positieve emoties tijdens moeilijke perioden. In dit artikel vind … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Één reactie

Narratief werken

Narratief werken helpt kinderen om gebeurtenissen beter te ordenen en verwerken. Kinderen vinden het prettig om aan de hand van beelden te vertellen. Maar het kan erg tijdrovend en vermoeiend zijn om hele verhalen te moeten tekenen. Narratief werken met … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen