Verhaal en rouwverwerking

Cognitieve animatietherapie kan op verschillende manieren bijdragen aan rouwverwerking en zingeving na verlies. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat mensen hun cognities of verhalen niet kunnen uitgummen of vergeten. Cognities kunnen hooguit meer of minder actief worden. Bij een heftige verlieservaring zijn herinneringen en verhalen met een negatieve emotionele lading vaker veel meer actief dan … Meer lezen

Positieve angstbestrijding

Paul Camp is de grondlegger van cognitieve animatietherapie en medeoprichter van het PIVOO Instituut. Hij ontwikkelde een positieve methodiek om angst te verminderen bij kinderen en jeugdigen. (interviewer: Rick van der Meer) Vraag: Welke misverstanden zijn er over angst? Dat zijn er een aantal. Angst komt veel voor, maar wordt relatief weinig vroegtijdig herkend. Daarbij … Meer lezen

Mentaal sterk staan

Mentaal sterk staan ten opzichte van problemen vormt een belangrijk onderdeel van cognitieve animatietherapie. Cliënten die mentaal sterk staan, doorbreken negatieve denk- en gedragspatronen gemakkelijker. Vanaf het begin van de therapie, willen we daarom snel onderscheid maken tussen de persoon en het probleem. In dit artikel uitleg en een werkblad over mentaal sterk staan ten … Meer lezen

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering helpt mensen om meer aandacht te schenken aan de oplossingen die ze zelf bedenken of al toepassen. Meestal leidt oplossingsgerichte gespreksvoering tot een vermindering van de problematiek. Maar dat is niet altijd het geval. Het volgende werkblad helpt je om beter onderscheid te maken tussen echte oplossingen en schijnoplossingen die de problematiek versterken. … Meer lezen

Vicieuze cirkel

Vicieuze cirkel. Een vicieuze cirkel is een telkens terugkerend patroon van negatieve gedachten, gedragingen, emoties en gebeurtenissen. Alle mentale problemen die mensen ervaren, kun je zien als een vicieuze cirkel. Als zaken niet terugkeren, spreek je immers niet van een probleem maar van een incident. Vicieuze cirkel: Voorspellingen doen Soms is het niet gemakkelijk om … Meer lezen

Humor ontwikkelen

Humor ontwikkelen is een bijzonder nuttige vaardigheid voor kinderen die lastig worden gevallen door problematische gedachten. Kinderen die een gevoel voor humor ontwikkelen ten aanzien van het probleem, kunnen beter relativeren en overschatten problemen minder. In dit artikel uitleg en een werkblad over humor ontwikkelen voor kinderen. Humor ontwikkelen en problemen In voorgaande artikelen leerde … Meer lezen

Emoties reguleren

Emoties reguleren helpt om bewuster om te gaan met problemen die zich aan mensen opdringen. Mensen die met humor hun emoties reguleren op het moment dat problematische gedachten zich aan hen opdringen, kunnen de geloofwaardigheid van die gedachten sterk verminderen. Probleemgedachten kunnen zich minder goed aan hen opdringen en het relativerende vermogen neemt toe. Daarover … Meer lezen

Positief zijn

Positief zijn draagt bij aan een plezierig bestaan. Mensen die positief zijn, herstellen sneller na een negatieve ervaring. Bovendien helpt positief zijn om mogelijkheden te zien en draagt het bij aan flexibele denk- en gedragspatronen. Toch is het niet altijd gemakkelijk om positief te zijn. Als pogingen om positief te zijn mislukken, roept dat juist … Meer lezen

Positieve emoties

Positieve emoties vormen de basis van een plezierig bestaan. Als kinderen problemen ervaren, nemen hun positieve emoties sterk af. Dat is heel begrijpelijk. Toch wil je om drie belangrijke redenen ruimte creëren voor positieve emoties tijdens moeilijke perioden. In dit artikel vind je uitleg en een werkblad over positieve emoties bij kinderen. Positieve emoties: Prettiger leven Positieve … Meer lezen

Narratief werken

Narratief werken helpt kinderen om gebeurtenissen beter te ordenen en verwerken. Kinderen vinden het prettig om aan de hand van beelden te vertellen. Maar het kan erg tijdrovend en vermoeiend zijn om hele verhalen te moeten tekenen. Narratief werken met bestaande figuren biedt dan een uitkomst. In dit artikel vind je een werkblad, figuren en … Meer lezen