Positieve emoties

positieve-emoties-2Positieve emoties vormen de basis van een plezierig bestaan. Als kinderen problemen ervaren, nemen hun positieve emoties sterk af. Dat is heel begrijpelijk. Toch wil je om drie belangrijke redenen ruimte creëren voor positieve emoties tijdens moeilijke perioden. In dit artikel vind je uitleg en een werkblad over positieve emoties bij kinderen.

Positieve emoties: Prettiger leven

Positieve emoties ervaren is op zichzelf waardevol en draagt bij aan welzijn. De verwachting meer positieve emoties (of minder negatieve emoties) te ervaren, vormt de drijfveer achter vrijwel alle menselijk gedrag. Bijzonder is dat mensen niet alleen positieve emoties ervaren als ze hun doel bereiken. Ook de positieve verwachting zelf genereert positieve emoties. Kinderen ervaren bijvoorbeeld al plezier voor hun vakantie begint of kijken uit naar hun verjaardag. In perioden waar kinderen veel problemen ervaren, kunnen positieve verwachtingen een welkome en relativerende opluchting bieden. Niet alles verloopt problematisch. Er zijn ook leuke zaken.

Positieve emoties: Meer perspectief

positieve-emoties-kinderenPositieve emoties dragen bij aan de ontwikkeling van een oplossingsgericht perspectief. De emotionele staat waarin we verkeren, bepaalt in sterke mate welke gedachten het meest actief zijn. Kinderen die negatieve emoties ervaren, activeren gemakkelijker gedachten met een negatieve emotionele lading die niet bijdragen aan een oplossing. Kinderen die positieve emoties ervaren, activeren juist gemakkelijker helpende gedachten.

Hoe positieve emoties bijdragen aan gedachten die beter voorzien in behoeften wordt binnen cognitieve animatietherapie uitgelegd aan de hand van de evolutionaire functietheorie. Daarnaast voorspelt de broaden-and-build theorie van Frederickson (2001) dat door positieve emoties aandacht voor mogelijkheden en het gedachte-actie repertoire wordt verbreed.

Positieve emoties: Sneller herstel

Het is zeer waarschijnlijk dat positieve emoties kinderen helpen om sneller te herstellen na een negatieve ervaring (Tugade & Fredrickson, 2004). Negatieve emoties hebben vooral de functie om overlevingskansen te vergroten binnen negatieve situaties. Denk aan angst om gevaar te vermijden of agressie om jezelf te verdedigen. Om problemen structureel te verminderen of om te herstellen van een negatieve ervaring, zijn positieve emoties belangrijk.

In het volgende werkblad noemen kinderen vijf dingen waar ze vrolijk van worden. De thema’s die kinderen noemen, hoeven niets met een problematische situatie te maken te hebben. Wil je starten met het ontwikkelen van een positief perspectief over een problematisch thema? Vraag dan naar dingen die het minst vervelend zijn aan het probleem.

De figuren op dit werkblad zijn onderdeel van ‘animatie met kinderen, het gezin’. Met deze figuren kun je zelf eenvoudig animaties of werkbladen samenstellen. Klik voor meer informatie op deze link of bekijk de video.

werkblad-positieve-emoties
Klik op de afbeelding voor een A4 formaat. (Copyright, PIVOO Instituut, Paul Camp, geen toestemming commercieel gebruik)

Wil je wekelijks werkbladen ontvangen? Wordt nu lid van onze groep Cognitieve Animatietherapie in Linkedin!

Of volg ons op facebook en pinterest.

 

Bronnen:

Fredrickson, Barbara L. “The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions.” American psychologist 56.3 (2001): 218.

Tugade, Michele M., and Barbara L. Fredrickson. “Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences.” Journal of personality and social psychology 86.2 (2004): 320.

email

1 gedachte over “Positieve emoties”

Plaats een reactie