Oplossingsgerichte gespreksvoering

oplossingsgerichte-gespreksvoeringOplossingsgerichte gespreksvoering helpt mensen om meer aandacht te schenken aan de oplossingen die ze zelf bedenken of al toepassen. Meestal leidt oplossingsgerichte gespreksvoering tot een vermindering van de problematiek. Maar dat is niet altijd het geval. Het volgende werkblad helpt je om beter onderscheid te maken tussen echte oplossingen en schijnoplossingen die de problematiek versterken.

Als oplossingsgerichte gespreksvoering werkt:

Bij oplossingsgerichte gespreksvoering vraag je welke oplossingen de cliënt al heeft bedacht en adviseer je om de oplossing vaker toe te passen. Jelle is bang voor vogels. Als de therapeut vraagt welke tips hij voor zichzelf heeft om de angst te verminderen, geeft Jelle de volgende tips:

1. Tegen mezelf zeggen dat vogels me niets doen.
2. Tegen mezelf zeggen dat vleugels zacht zijn als ze beginnen te fladderen.
3. Vluchten zodat ze me niet kunnen pikken.

De eerste twee oplossingen helpen Jelle daadwerkelijk om zijn angst te verminderen. Maar hoe zit het met de derde oplossing? Helpt vluchten daadwerkelijk om angst te verminderen, of draagt het juist bij aan de instandhouding van angst?

Als oplossingsgerichte gespreksvoering niet werkt:

Oplossingsgerichte gespreksvoering werkt niet als de cliënt schijnoplossingen noemt. Jelle denkt dat vluchten hem helpt om angst te verminderen. En op de korte termijn is dat ook zo. Maar op de lange termijn draagt vluchten juist bij aan het versterken van de angstproblematiek. De schijnoplossing maakt onderdeel uit van een negatief patroon. Vaak doorzien mensen schijnoplossingen niet. Daarom is het identificeren van schijnoplossingen net zo belangrijk als het vinden van echte oplossingen.

Met het werkblad ‘oplossingsgerichte gespreksvoering’ zoek je eerst samen naar tips (of oplossingen) die de cliënt voor zichzelf heeft. Vervolgens onderzoek je bij iedere oplossing of de cliënt er daadwerkelijk sterker of juist zwakker van wordt. Bij echte oplossingen geef je het advies om de oplossing vaker toe te passen. Bij schijnoplossingen ga je op zoek naar een alternatieve oplossing. Vaak is die alternatieve oplossing exact tegengesteld aan de schijnoplossing. Bijvoorbeeld:

Schijnoplossing: Vluchten zodat ze me niet kunnen pikken.
Alternatieve oplossing: Blijven staan zodat ik ervaar dat ze me niets doen.

Dit werkblad is bedoeld voor kinderen. Schrijf bij een volwassenvariant enkel de tekst op een A4. Andere handige werkbladen voor oplossingsgericht werken zijn oplossingsgerichte benadering en oplossingsgericht denken.

werkblad-oplossingsgerichte-gespreksvoering
Klik op de afbeelding voor een A4 formaat. (Copyright, PIVOO Instituut, Paul Camp, geen toestemming commercieel gebruik)

Wil je alle werkbladen ontvangen? Wordt nu lid van onze groep Cognitieve Animatietherapie in Linkedin!

email

Plaats een reactie