Oplossingsgericht denken

Oplossingsgericht denken vormt onderdeel van ieder behandeltraject. Hoewel we zeker aandacht moeten schenken aan de problemen die cliënten ervaren, komt er altijd een moment waarop we naar oplossingen en doelen kijken. Maar oplossingsgericht denken is meer dan naar doelen kijken. Het moet hoop op verandering bieden. Juist die hoop op een positieve verandering is de beste voorspeller van positieve verandering. Daarover het volgende werkblad.

oplossingsgericht-denken-1

Oplossingsgericht denken: Het probleem

Het perspectief van de cliënt op het probleem is van groot belang bij het verminderen van problemen. Een cliënt die zegt: ‘Ik ben depressief’ neemt bijvoorbeeld een ander perspectief in dan een cliënt die zegt ‘Ik wil niet meer zo depressief zijn.’ De eerste cliënt identificeert zich sterker met de depressiviteit dan de tweede.

In het eerste vak van het werkblad kiezen we er bewust voor om de cliënt het probleem te laten beschrijven in termen van wat hij niet wil. Daardoor dwingen we de cliënt om eigen behoeften te benoemen. Kennis van eigen behoeften is belangrijk om tot verandering te komen.

oplossingsgericht-denken-2

Oplossingsgericht denken: Eigen behoeften

Ieder onderwerp bestaat eigenlijk uit twee gesprekken: Het gesprek over wat je niet wil en het gesprek over wat je wel wil. Bij oplossingsgericht denken willen we dat cliënten spreken over wat ze wel willen. De behoeften van de cliënt zijn immers belangrijker dan het probleem.

Het informele, vrolijke uiterlijk van het werkblad past ook bij die benadering. In een gezonde situatie zijn mensen van nature overwegend vrolijk. We willen een vrolijke, hoopvolle gemoedstoestand creëren die incompatibel is met de negatieve emoties en gedachten die het probleem in stand houden.

oplossingsgericht-denken-3

Van oplossingsgericht denken naar handelen

Cliënten kunnen direct al kleine dingen doen die het probleem verminderen. Daarnaast gaat oplossingsgericht denken over wat de cliënt kan doen om beter in eigen behoeften te voorzien en om zich beter te voelen. De stap zetten van denken naar handelen is belangrijk. Hoop op verandering en controle over het eigen leven worden sterker als cliënten in actie komen.

werkblad-oplossingsgericht-denken
Klik op de afbeelding voor een A4 formaat. (Copyright, PIVOO Instituut, Paul Camp, geen toestemming commercieel gebruik)

Wil je wekelijks werkbladen ontvangen? Wordt nu lid van onze groep Cognitieve Animatietherapie in Linkedin!

Of volg ons op facebook en pinterest.

email

1 gedachte over “Oplossingsgericht denken”

  1. Het oplossingsgericht werken sluit goed aan bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Mooi om te zien dat er zoveel goede werkbladen direct bruikbaar zijn in de praktijk.

Plaats een reactie