Positieve angstbestrijding

Paul Camp is de grondlegger van cognitieve animatietherapie en medeoprichter van het PIVOO Instituut. Hij ontwikkelde een positieve methodiek om angst te verminderen bij kinderen en jeugdigen. (interviewer: Rick van der Meer)

Vraag: Welke misverstanden zijn er over angst?

positief zijnDat zijn er een aantal. Angst komt veel voor, maar wordt relatief weinig vroegtijdig herkend. Daarbij wordt angst vaak onterecht gezien als een lichte problematiek. Toch heeft angst, bijvoorbeeld onder vrouwen, de hoogste ‘burden of disease’ (ziektelast) van alle mentale problemen. Ook voor kinderen en jongeren kan de kwaliteit van leven sterk verminderen door angst.

Daarnaast wordt angst vaak onterecht gezien als een symptoom van een andere problematiek. In de praktijk blijkt dat het meestal beter is om eerst angst te verminderen voor aan andere problemen wordt gewerkt.

Tot slot is de opvatting dat angstproblematiek te genezen is aan het veranderen. Angst kent een zeer hoge kans op terugval. Het is veel meer een kwestie van ‘leren omgaan met’.

Vraag: Er zijn in de laatste decennia weinig meer effectieve methoden ontwikkeld om angst te bestrijden. Waarom ontwikkelde u toch positieve angstbestrijding?

Dat klopt. Effectiviteit is een belangrijk onderdeel van angstbestrijding. De meest effectieve methoden, zoals stapsgewijze exposure (blootstelling), zijn al lang bekend. Maar bij kinderen en jeugdigen in het bijzonder, zijn ook andere factoren van belang. Een aantal factoren op een rij:

1. Terugval voorkomen. Er zijn veel aanwijzingen dat een meer positieve benadering tot minder terugval leidt. Positieve benaderingen zijn dus niet effectiever, maar kunnen er wel voor zorgen dat kinderen minder vaak een behandeling moeten ondergaan om angsten opnieuw te verminderen. Ook is herstel na terugval bij een positieve benadering over het algemeen sneller.

2. Het uitdagen van angsten vraagt veel van kinderen. De last die ze van een behandeling ondervinden is niet gering. Bij reguliere angstbestrijding willen veel cliënten tijdens de behandeling afhaken. Daarnaast hebben mensen die last hebben van angstproblemen gemiddeld een sterkere neiging om het sneller op te geven. Positieve angstbestrijding helpt kinderen om de behandeling beter vol te houden en vermindert de last die ze tijdens de behandeling ervaren.

3. Cognitieve animatietherapie is een geïntegreerde benadering. Het vormt geen vervanging van bestaande effectieve methoden, maar verbindt inzichten uit bestaande stromingen met nieuwe inzichten over angst. Zo verbinden we bijvoorbeeld de meest effectieve methoden (uit cognitieve gedragstherapie), met inzichten over de functie van angst binnen de ontwikkeling van kinderen (uit psychoanalyse en cliënt-centered therapie).

Angst moet, bij kinderen en jongeren in het bijzonder, begrepen worden vanuit een ontwikkelingsperspectief. Vanuit dat perspectief willen we dat kinderen leren om een positieve relatie aan te gaan met angsten. Door angst beter te leren hanteren ontstaan meer mogelijkheden tot ontwikkeling. Kinderen leren om een steeds betere houding aan te nemen ten opzichte van angsten. Die houding draagt – naast het verminderen van de angst – ook bij aan assertiviteit, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

email

2 gedachten over “Positieve angstbestrijding”

  1. Ik begrijp uit uw beschrijving dat het uitsluitend kinderen en pubers betreft. Hoe zit het met uw benadering naar volwassenen met angst. Want die zie ik meer dan genoeg in mijn praktijk. Vr. Groet HvdBerg.

  2. De methoden zijn ontworpen voor kinderen en pubers omdat zij gemiddeld sneller ontmoedigd raken. Maar de benadering kan heel gemakkelijk aangepast worden voor volwassenen. Daar zal ik tijdens de praktijkdag ook aandacht aan besteden. Gr. Paul Camp

Plaats een reactie