Negatieve gedachten omzetten

Negatieve gedachten omzetten vindt ruwweg op twee manieren plaats. Een methode is om de inhoud van gedachten te veranderen. Een tweede manier waarop we negatieve gedachten omzetten, is (a) door structurele eigenschappen van negatieve gedachten te beïnvloeden en door (b) positieve gedachten aan schema’s van negatieve gedachten toe te voegen. Over de tweede manier van negatieve gedachten omzetten gaat dit artikel.

Negatieve gedachten omzetten: gedachten indelen

Negatieve gedachten omzetten is een stap die in de ICARUS training binnen de fase attributie valt. Attributie betekent ‘toeschrijven’ ofwel gedachten indelen. Eerst noteren we gedachten die rondom een probleem spelen. Dat kunnen zowel negatieve als positieve gedachten zijn. Meestal schrijft de cliënt een kort verhaal of vraagt de therapeut tijdens de behandeling om belangrijke gedachten te noteren. Vervolgens introduceert de therapeut het werkblad en wordt per gedachte bekeken of deze bij de cliënt hoort of bij het probleem. Gedachten waar de cliënt sterker van wordt, horen bij de cliënt. Gedachten waar het probleem sterker van wordt, worden aan het probleem toegeschreven. negatieve-gedachten-omzetten-voorbeeld In dit voorbeeld worden alle negatieve gedachten toegeschreven aan het probleem. Zonder de inhoud van de gedachten direct te veranderen, plaatst de cliënt alle negatieve gedachten die het probleem in stand houden ineens buiten zichzelf. Daarmee wordt de identiteit bevrijd van negatieve gedachten. De cliënt leert duidelijk verschil maken tussen wat het probleem zegt en wie zij werkelijk is. In de linker kolom staan immers gedachten die ze dacht voor het probleem haar begon lastig te vallen. Negatieve gedachten omzetten betekent dat de cliënt gedachten omzet van de categorie ‘identiteit’ naar de categorie ‘wat het probleem over me zegt’. Deze nieuwe classificatie van probleemgedachten helpt om hun geloofwaardigheid en activiteit te verminderen.

In de linker kolom staan meestal minder uitspraken dan in de rechterkolom. Deze disbalans verklaart deels waarom negatieve gedachten vaker actief zijn. Samen met de therapeut zoekt de cliënt daarom naar positieve gedachten die ze tegenover de negatieve gedachten kan plaatsen. Deze positieve zelfspraak kan de geloofwaardigheid van negatieve gedachten verder verminderen en draagt bij aan het besef van intrinsieke waardigheid van de cliënt. Een sterk besef van eigenwaarde ten aanzien van thema’s waarmee het probleem zich opdringt, helpt om de activiteit en geloofwaardigheid van problematische gedachten te verminderen.

In dialoog met het probleem

negatieve-gedachten-indelen-voorbeeld2
Dia 1: Dit zegt het probleem. Wat zeg jij?

In een computeranimatie plaatsen we een tekening van de cliënt en van het probleem. We plaatsen telkens een negatieve gedachten van het probleem in een gedachtewolk. Het omzetten van negatieve gedachten vindt plaats door ze te herschrijven van de ik-vorm naar de jij-vorm. Dus niet: ‘Ik kan toch niks’ maar ‘Jij kan toch niks’. Hierdoor kan de cliënt ze nog gemakkelijker toeschrijven aan het probleem.

gesprekvoering-animisme
Dia 2: Goed gezegd!

Voor iedere negatieve gedachte schrijft de cliënt een positieve gedachte in haar eigen gedachtewolk. De animatie laat telkens eerst de negatieve gedachte zien. Waarop de cliënt zelf de positieve gedachte mag noemen en controleert of het antwoord juist was. Zo ontstaat een begrenzende relatie.

negatieve-gedachten-omzetten
Klik op de afbeelding voor een A4 formaat. (Copyright, PIVOO Instituut, Paul Camp, geen toestemming commercieel gebruik)

Wil je wekelijks werkbladen ontvangen? Wordt nu lid van onze groep Cognitieve Animatietherapie in Linkedin!

email

1 gedachte over “Negatieve gedachten omzetten”

  1. Het lijkt iets nieuws, maar is iets wat al jaren bestaat. Het heet dan anders, b.v. het G denken….. Ook in het “”Vrienden Werkboek”” staat een dergelijke training

Plaats een reactie