Negatief zelfbeeld kind

Het werkblad negatief zelfbeeld kind helpt kinderen om beter grenzen te stellen aan negatieve gedachten over zichzelf. In dit artikel vind je uitleg over een negatief zelfbeeld bij kinderen. Onderaan het artikel vind je een kopie van het werkblad negatief zelfbeeld kind.

Negatief zelfbeeld kind: het probleem

negatief-zelfbeeld-kind-2Een negatief zelfbeeld is een verzameling van negatieve gedachten over jezelf die telkens actief zijn. Ieder kind ontwikkelt negatieve gedachten over zichzelf. Dat is een natuurlijk en onomkeerbaar proces. Maar kinderen leren meer negatieve gedachten als ze veel negatieve uitspraken horen van anderen of in situaties komen die ze niet kunnen oplossen. Dat wil je voorkomen, want negatieve gedachten kunnen niet zomaar veranderd of afgeleerd worden. Eenmaal geleerd, blijven negatieve gedachten zich actief aan kinderen opdringen waardoor een negatief zelfbeeld ontstaat. Wat kun je doen?

Negatief zelfbeeld kind: grenzen stellen

Als negatieve gedachten die het kind over zichzelf heeft niet zomaar kunnen worden veranderd, is het belangrijk dat kinderen deze gedachten leren hanteren. Gedachten die onderdeel uitmaken van een negatief zelfbeeld dringen zich actief aan kinderen op. Om die gedachten beter te hanteren, kunnen kinderen een houding te ontwikkelen die minder ruimte biedt aan het negatief zelfbeeld. (Verschillende houdingen zoals de twijfelaar, professor en toeschouwer werden in eerdere artikels al besproken.) Hoe ontwikkel je zo’n houding?

Binnen cognitieve animatietherapie leren kinderen om een negatief zelfbeeld te verminderen door het te behandelen alsof het een eigen leven leidt. Een negatief zelfbeeld is immers niet meer dan een verzameling negatieve gedachten die zich actief aan het kind opdringt. Kinderen die last hebben van een negatief zelfbeeld geloven dat zij het probleem zijn, terwijl in feite de negatieve gedachten (over zichzelf) het probleem vormen.

De eerste stap bij het verbeteren van het zelfbeeld van kinderen is onderscheid maken tussen kind en probleem. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een tekening maken van het negatieve zelfbeeld en in een tekstballon schrijven wat het probleem allemaal over hen zegt. Bijvoorbeeld:

negatief-zelfbeeld-kind

Negatief zelfbeeld kind: de agent

Vervolgens mogen kinderen in een rollenspel de houding van politieagent aannemen. Bij die houding horen eigenschappen die de activiteit van negatieve gedachten begrenzen. Een agent is de baas. Hij of zij bepaalt wat het probleem nog mag zeggen en stelt eisen over hoe er met hem mag worden omgegaan. Het werkblad negatief zelfbeeld kind beschrijft de houding van de agent en biedt ruimte om de dialoog met het probleem (het negatieve zelfbeeld) aan te gaan.

Oefenen in een rollenspel helpt kinderen om een begrenzende relatie met het probleem te ontwikkelen. Als een negatieve gedachte zich opdringt, kan het kind denken. [ cursief ] “Daar heb je het negatieve zelfbeeld weer die zegt dat ik niks kan. Dat laat ik me niet zomaar meer zeggen. Ik kom op voor mezelf. Ik kan het best!” [ einde cursief ] (Zie ook de eerder genoemde voorbeelden).

Als negatieve gedachten die een laag zelfbeeld vormen eenmaal aanwezig zijn, zullen ze nooit meer verdwijnen. Maar kinderen hebben gelukkig veel mogelijkheden om een houding aan te nemen die recht doet aan hun waardigheid en die negatieve gedachten begrenst. Zie voor meer informatie over het werken me masterclass ICARUS training.

Enkele voordelen van de ICARUS training zijn:

– Geschikt voor alle mentale problemen;
– Geschikt en laagdrempelig voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen;
– Direct in de praktijk toepasbaar;
– Op zichzelf staande methodiek die ook gemakkelijk geïntegreerd kan worden met vrijwel alle bestaande werkwijzen;
– Snel te leren. (De masterclass ICARUS training duurt twee dagen)

werkblad-negatief-zelfbeeld-kind
Klik op de afbeelding voor een A4 formaat. (Copyright, PIVOO Instituut, Paul Camp, geen toestemming commercieel gebruik)

Wil je wekelijks werkbladen ontvangen? Wordt nu lid van onze groep Cognitieve Animatietherapie in Linkedin!

Of volg ons op facebook en pinterest.

email

3 gedachten over “Negatief zelfbeeld kind”

  1. Het mooie van veel van de werkbladen (en deze onder andere ook) is dat het kinderen/jongeren (en iedereen) leert om dingen meer buiten zichzelf te plaatsen. Dat maakt het makkelijker om er iets aan te doen! Door het probleem dan ook nog eens van een afstand (bijv. als politie-agent) te bekijken, komt het nog losser te staan. Het kruipen in de huid van een politie-agent spreekt dan weer erg aan. Het is meteen duidelijk hoe je ernaar mag kijken! Geweldige manieren, geweldige werkbladen dit!

  2. Dag,

    Ik probeer via linked-in de werkbladen te ontvangen. Echter is deze pagina niet meer ‘in de lucht’ lijkt het. Hoe kan aan de werkbladen komen?

    Met vriendelijke groet,
    Ineke den Held (Praktijk voor Speltherapie & Spelbegeleiding “Het Juweeltje”

  3. Beste Ineke, Als je op de onderste afbeelding op deze pagina klikt, krijg je een a4 formaat dat je gratis kunt downloaden.

Plaats een reactie