Plagen of pesten

Plagen of pesten? Om te bepalen of er sprake is van plagen of pesten bij kinderen, kijken we vaak naar het gedrag van de pester/plager. Maar wat je wil weten is hoe het plagen of pesten effect heeft om het kind dat er slachtoffer van is. Met andere woorden: Ervaart het kind het gedrag van … Lees meer

Beelddenker kind

Beelddenker Kind. Is je kind een beelddenker? Dan is het waarschijnlijk moeilijker voor je kind om te luisteren naar lange verhalen. Een kind die beelddenker is, leert en communiceert het gemakkelijkste aan de hand van beelden.  Toch wordt van kinderen vaak verwacht dat ze vooral verbaal communiceren, terwijl denken in beelden juist een grote creatieve … Lees meer

Ouder kind relatie

De ouder kind relatie vormt een belangrijk onderdeel van het leven van vrijwel alle kinderen. Iedere ouder kind relatie is op zichzelf van immense waarde en heeft daarnaast vaak sterke invloed op problemen die kinderen mogelijk ervaren. Met andere woorden: Kinderen die een goede ouder kind relatie aangaan, zullen zich over het algemeen meer gesteund … Lees meer

Negatief zelfbeeld kind

Het werkblad negatief zelfbeeld kind helpt kinderen om beter grenzen te stellen aan negatieve gedachten over zichzelf. In dit artikel vind je uitleg over een negatief zelfbeeld bij kinderen. Onderaan het artikel vind je een kopie van het werkblad negatief zelfbeeld kind. Negatief zelfbeeld kind: het probleem Een negatief zelfbeeld is een verzameling van negatieve … Lees meer

Negatief denken

Negatief denken over jezelf, vormt een onderdeel van veel mentale problemen. Mensen kiezen niet bewust voor negatief denken. Gedachten die zich opdringen tijdens negatief denken, lijken soms wel een eigen leven te leiden. Dit artikel gaat over een manier waarop cliënten grenzen kunnen stellen aan negatief denken. En hoe ze meer voor zichzelf kunnen opkomen. … Lees meer

Probleemkinderen

Probleemkinderen bestaan niet. Kinderen die last hebben van problemen wel. Dit eenvoudige maar belangrijke onderscheid vormt een uitgangspunt van cognitieve animatietherapie. Als probleemkinderen niet bestaan en een kind vertoont probleemgedrag, wat is dan wel het probleem? Hoe ziet dat probleem er uit? En hoe kunnen kinderen er een begrenzende relatie mee aangaan? Daarover gaat het … Lees meer

Oplossingsgericht denken

Oplossingsgericht denken vormt onderdeel van ieder behandeltraject. Hoewel we zeker aandacht moeten schenken aan de problemen die cliënten ervaren, komt er altijd een moment waarop we naar oplossingen en doelen kijken. Maar oplossingsgericht denken is meer dan naar doelen kijken. Het moet hoop op verandering bieden. Juist die hoop op een positieve verandering is de … Lees meer

Behoefte kinderen

Achterhalen welke behoefte kinderen hebben als ze probleemgedrag vertonen, vormt een onmisbaar onderdeel van cognitieve animatietherapie. Het werkblad: behoefte kinderen helpt om meer inzicht te verkrijgen in behoeften die achter problematisch gedrag schuil gaan. We kijken ook naar hoe andere gezinsleden het kind kunnen ontlasten. Werkblad: Behoefte kinderen Tijdens therapie zijn we vaak te snel … Lees meer

Problematische gedachten

Problematische gedachten kunnen zich zo sterk aan cliënten opdringen, dat ze de realiteit van het moment uit het oog verliezen. Ze ervaren dan vaak sterke negatieve emoties over toekomstige rampscenario’s die wellicht nooit realiteit zullen worden. Of ze blijven piekeren over een momenten uit het verleden die ook gewoon voorbij zijn. Dat is jammer. Want het … Lees meer

Denkfouten zoeken

Denkfouten zoeken is een vaardigheid die kinderen niet van nature leren. Toch blijkt dat denkfouten zoeken en herstellen, kinderen helpt bij veel psychische problemen. Hoe leren kinderen spelenderwijs denkfouten zoeken en herstellen? Daarover in dit artikel met uitleg en een werkblad. Denkfouten zoeken: Een voorbeeld Denkfouten zoeken is voor kinderen geen gemakkelijke taak. Ze verwerken … Lees meer