Copyright

Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het PIVOO Instituut. Om toestemming tot het gebruik van de informatie op deze internetsite of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen informatie of delen van deze internetsite gebruiken.