Opleidingen incompany

Cognitieve animatietherapie is een nieuwe vorm van psychotherapie die geschikt is voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Het centrale uitgangspunt van de therapie is dat problemen eigenschappen hebben waardoor ze zich beter aan cliënten kunnen opdringen. Vanuit het perspectief van de cliënt is het ALSOF problemen een eigen leven leiden en dwingend aandacht eisen.

De behandeling is erop gericht om identificatie met het probleem te verminderen. Door het probleem te benaderen als een aparte entiteit leren cliënten herkennen hoe het probleem zich aan hen opdringt en kunnen ze een verbeterde, begrenzende relatie met het probleem aangaan. Daarnaast besteden we aandacht in het beter leren voorzien in de vaak verwaarloosde behoeften die aan problemen ten grondslag liggen en aan het versterken van het besef van intrinsieke waardigheid.

Vooropleiding
HBO opleiding in een sociale richting.

Doelstelling & werkwijze
Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers vertrouwd met de basisprincipes, vaardigheden en methodiek van cognitieve animatietherapie en kunnen ze deze methodiek toepassen. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met creatieve oefensituaties en voorbeelden.

Programma:

Dag 1 Werken met het SCEGR-model
– De uitgangspunten van cognitieve animatietherapie.
– Het SCEGR-model invullen.
– Circulaire patronen in kaart brengen.
– Het SCEGR-model en interventiekeuzes.

Dag 2 Werken met ICARUS
– Identificatie verminderende gesprekstechnieken.
– Concretiseren.
– Attributie.

Dag 3 Werken met ICARUS
– Relatie verbeteren.
– Uitproberen.
– Strategieën herkennen.

Dag 4 Therapeutisch animeren
– Aandachtspunten bij schrijven en tekenen.
– Social storytelling en verwerking.
– Indirecte vs. directe boodschappen.
– Faciliteren en verwerken van emoties.

Dag 5 Therapeutisch animeren
– Identificatie met problemen verminderen.
– Identiteit en besef van intrinsieke waardigheid versterken.
– Werken met computeranimaties als creatief middel.
– Vaardigheden aanleren en keuzemomenten toevoegen.

Aan te schaffen literatuur
Boek: Cognitieve animatietherapie
ISBN978 90 8850 1555 5

Diploma
Na afronding van deze opleiding ontvangt u namens het PIVOO Instituut het certificaat: Cognitieve Animatietherapie; Basis.

Docent
Dhr. P. Camp

Beschikbaarheid
De opleiding ‘cognitieve animatietherapie, basis’ wordt momenteel alleen op aanvraag in company verzorgd. Neem voor meer informatie contact op met het PIVOO Instituut

Email: info@pivoo.nl
Tel: 06-573 473 64